Byggledare

Vi arbetar projektorienterat...

Byggledare

Våra byggledare har till uppgift att bidra som byggkunnig i tidiga skeden av nya projekt och med byggledning i pågående projekt.

Byggledaren har ansvar för att projekten ska fungera för alla som är inblandade. Projekten är olika till storlek, budget och innehåll men samtidigt ganska lika. Som byggledare har man koll på hela eller delar av byggprocessen. Att ha ordning och reda är en förutsättning. Byggledaren arbetar projektorienterat och våra byggledare är duktiga på att kommunicera då vi har mycket kontakter med människor inom olika yrkeskategorier. Under byggets gång sköter vi ekonomi, budget och tidsplan.