Projektadministration

Allt i allon

Projektassistent

Projektassistenten bistår projektledaren och de övriga medarbetare i ett projekt, de agerar som en sorts allt-i-allo och arbetar utifrån ett konsultativt arbetssätt såväl enskilt som i ”team” med alla kollegor. Våra projektassistenter är noggranna, systematiska och har lätt för att kommunicera i tal och skrift. De är dessutom bra på att analysera och presentera kvantitativ information på ett pedagogiskt och inspirerande sätt. Något som är extra viktigt för våra projektassistenter är att kunna vara flexibel och därmed prioritera uppgifter!

Arbetsuppgifter som rollen projektassistent oftast innefattar är att föra protokoll under möten, layoutarbeten, fota och dokumentera under projektets gång! Sedan har vi en kombination av att finnas och vara behjälplig ute på byggarbetsplatsen men även finnas tillgänglig för övriga administrativa uppgifter.