Projektledning

Spindeln i nätet...

Projektledare

I projektledarens uppgifter ingår bland annat att informera, visualisera, planera, organisera, hantera, koordinera, samverka och sammanställa. Ta övergripande och detaljerat ansvar för projekten och sist men inte minst: Att leverera resultat. Vi har lång och gedigen erfarenhet av projektledningens alla områden och vi vet att nyckelbegreppet i sammanhanget heter kommunikation. Med den ständiga målsättningen att säkerställa varje givet projekts ställda mål driver vi stora som små projekt inom alla områden i bygg, anläggning och industri.

Projektledaren håller ihop projektteamet som kan bestå av delprojektledare och projektassistent 

 

Vi arbetar som Projektledare

Alla konsulter