Beställning av överlåtelsebesiktning samt tilläggstjänster för mäklare

Här kan du som mäklare beställa våra tjänster för överlåtelsebesiktning. Mer info finns i pdf-filerna.

Beställning av överlåtelsebesiktning

Besiktning & Tillval

Besiktning
Tillval:

Beställare 1 *

Beställare 2

Ägare 1 *

Ägare 2

Fastighet *

Mäklare *