Blogg-inlägg:

Examensarbete inom kommunikation – EPG Projektledning

Examensarbete inom kommunikation – EPG Projektledning

Under vårterminen 2019 tog jag, Emma Westerberg tillsammans med My Paulsson kontakt med EPG Projektledning. Då läste vi sista terminen på byggingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad med inriktning produktion och projektledning. Efter en lunch på Evergreen med Andreas och Dennis fick vi möjligheten att ta hjälp av EPG för att kunna genomföra vårt examensarbete. De delade samma åsikt om hur viktig kommunikation är och att god kommunikation är nyckeln till lyckade projekt.

Projektledarensroll som kommunikatör – blev vår sluttitel på vårt examensarbete

Att skriva om kommunikation var ett enkelt val av ämne. Kommunikation är nyckeln till det mesta men är ett oerhört svårt ämne att bemästra. Tidigare studier bekräftar att byggbranschen, enbart inom kommunikationsproblem kostar miljarder per år. Kostnader som grundar sig i bristande underlag, handlingar, ändringsarbeten och liknande.

Frågor som:

  • Hur bör en projektledare kommunicera för att undvika missförstånd?
  • Hur kommuniceras det i projektet?
  • Vilka kommunikationskanaler används?
  • Vilka är dem vanligt förekommande problemen?

Ovan frågor var ett utkast av frågor som väcktes under litteratursökningar.

Ett växande antal kommunikationskanaler i kombination med ökad tillgänglighet bidrar till att kommunikationen hittar nya vägar, blir svårare att kontrollera.  Att en individ vet att mottagaren av en konversation uppfattat samtalet på lika sätt, är svårt att fastställa.

Vi fick möjligheten att använda ett projekt på Volvo Cars som fallstudie. Ett stort projekt med flertalet projektledare och resurser från EPG och Volvo Cars. I arbetet intervjuade vi 11 personer samt fick in material av enkäter. Vi såg skillnader på hur mycket de olika rollerna kommunicerar, olikheter på hur man vill kommunicera och med hur man faktiskt kommunicerar. Bekräftelsen av kommunikation och tiden för reflektion är minimal då tidspressen alltid fanns där.

Slutsats

För effektivare projektledning krävs det att projektledare sätter upp tydliga strukturer och planer över hur kommunikationsvägar samt kommunikationskanaler skall tillämpas. För att skapa goda förutsättningar för en projektgrupp bör projektledare även lägga fokus på projektintroduktion samt lägga tid på reflektion inom ämnet.

Är ni intresserade utav hela examensarbetet kommer detta inlägg uppdateras med en länk inom snar framtid.

Examensarbete Emma Westerberg

Emma och My gjorde ett fantastiskt jobb. Emma jobbar idag för oss på EPG Projektledning. Vill ni veta mer om henne kan ni läsa här eller om ni vill kontakta henne.

 

Taggar:, ,

Examensarbete inom kommunikation – EPG Projektledning

Under vårterminen 2019 tog jag, Emma Westerberg tillsammans med My Paulsson kontakt med EPG Projektledning. Då läste vi sista terminen på byggingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad med inriktning produktion och projektledning. Efter en lunch på Evergreen med Andreas och Dennis fick vi möjligheten att ta hjälp av EPG för att kunna genomföra vårt examensarbete. De delade samma åsikt om hur viktig kommunikation är och att god kommunikation är nyckeln till lyckade projekt.

Projektledarensroll som kommunikatör - blev vår sluttitel på vårt examensarbete

Att skriva om kommunikation var ett enkelt val av ämne. Kommunikation är nyckeln till det mesta men är ett oerhört svårt ämne att bemästra. Tidigare studier bekräftar att byggbranschen, enbart inom kommunikationsproblem kostar miljarder per år. Kostnader som grundar sig i bristande underlag, handlingar, ändringsarbeten och liknande.

Frågor som:

  • Hur bör en projektledare kommunicera för att undvika missförstånd?
  • Hur kommuniceras det i projektet?
  • Vilka kommunikationskanaler används?
  • Vilka är dem vanligt förekommande problemen?

Ovan frågor var ett utkast av frågor som väcktes under litteratursökningar.

Ett växande antal kommunikationskanaler i kombination med ökad tillgänglighet bidrar till att kommunikationen hittar nya vägar, blir svårare att kontrollera.  Att en individ vet att mottagaren av en konversation uppfattat samtalet på lika sätt, är svårt att fastställa.

Vi fick möjligheten att använda ett projekt på Volvo Cars som fallstudie. Ett stort projekt med flertalet projektledare och resurser från EPG och Volvo Cars. I arbetet intervjuade vi 11 personer samt fick in material av enkäter. Vi såg skillnader på hur mycket de olika rollerna kommunicerar, olikheter på hur man vill kommunicera och med hur man faktiskt kommunicerar. Bekräftelsen av kommunikation och tiden för reflektion är minimal då tidspressen alltid fanns där.

Slutsats

För effektivare projektledning krävs det att projektledare sätter upp tydliga strukturer och planer över hur kommunikationsvägar samt kommunikationskanaler skall tillämpas. För att skapa goda förutsättningar för en projektgrupp bör projektledare även lägga fokus på projektintroduktion samt lägga tid på reflektion inom ämnet.

Är ni intresserade utav hela examensarbetet kommer detta inlägg uppdateras med en länk inom snar framtid.

Examensarbete Emma Westerberg

Emma och My gjorde ett fantastiskt jobb. Emma jobbar idag för oss på EPG Projektledning. Vill ni veta mer om henne kan ni läsa här eller om ni vill kontakta henne.