Blogg-inlägg:

Certifieringar av EPG Projektledning

epg projektledning certifieringar

Certifieringar av EPG Projektledning

Vi på EPG Projektledning är stolta över att ha klarat övergången till de nya standarderna för kvalité och för miljö. Detta innebär att vi har ett system för hur vi kan påverka våra underleverantörer och kunder att välja en bättre lösning eller produkt som i längden är mer hållbart ur ett kvalité- och miljöperspektiv. Genom att vi antog hållbar framgång som nyckelord i vår verksamhet la vi den allra första grundstenen.

Det som sedan främst skiljer de nya standarderna från de gamla är vikten av att ha ett risktänk och vikten av att se allt ur ett livscykelperspektiv. Alltså räcker det inte bara med att jobba för att göra det vi direkt påverkar bättre utan det krävs även att man tänker på det man indirekt påverkar genom att exempelvis välja en leverantör med miljötänk. Vi påverkar våra kunder i uppdragen från projektering till utvärdering angående hållbara lösningar, materiel och produkter. Därför har vi ett ganska stort ansvar i att hålla oss informerade och att lyssna på branschkunniga som kan lära oss så att vi kan informera rätt och påverka på ett positivt sätt.

PDCA-Cykeln

För att göra vårt arbete mer strukturerat och för att det ska bli lättare att arbeta med hjälp av de nya standarderna har vi arbetat fram ett processbaserat ledningssystem. I processerna arbetar vi genom att planera, genomföra, mäta och följa upp enligt PDCA-cykeln (Plan, Do, Check, Act). Detta tänk tar vi även med oss ut i projekten vilket vi hoppas gör att vi utvecklar kunden i att jobba på ett strukturerat sätt också.

Vi riktar våra aktiviteter mot affärsnytta genom att vi kontinuerligt uppdaterar och följer; Affärsplanen, EPG Projektlednings Processbeskrivningar, Personalhandboken och Resurshantering i uppdrag samt Utvecklingsplaner. Dessa dokument är grunder i vår verksamhet. Lika väl som våra framtagna policys är.

niklas westphal epg projektledning

Om ni har frågor eller bara vill få ytterligare information om vårt arbete går det bra att ta kontakt med vår interna expert Niklas.

// KMA-ansvariga på EPG Projektledning

 

Taggar:

Certifieringar av EPG Projektledning

Vi på EPG Projektledning är stolta över att ha klarat övergången till de nya standarderna för kvalité och för miljö. Detta innebär att vi har ett system för hur vi kan påverka våra underleverantörer och kunder att välja en bättre lösning eller produkt som i längden är mer hållbart ur ett kvalité- och miljöperspektiv. Genom att vi antog hållbar framgång som nyckelord i vår verksamhet la vi den allra första grundstenen.

Det som sedan främst skiljer de nya standarderna från de gamla är vikten av att ha ett risktänk och vikten av att se allt ur ett livscykelperspektiv. Alltså räcker det inte bara med att jobba för att göra det vi direkt påverkar bättre utan det krävs även att man tänker på det man indirekt påverkar genom att exempelvis välja en leverantör med miljötänk. Vi påverkar våra kunder i uppdragen från projektering till utvärdering angående hållbara lösningar, materiel och produkter. Därför har vi ett ganska stort ansvar i att hålla oss informerade och att lyssna på branschkunniga som kan lära oss så att vi kan informera rätt och påverka på ett positivt sätt.

PDCA-Cykeln

För att göra vårt arbete mer strukturerat och för att det ska bli lättare att arbeta med hjälp av de nya standarderna har vi arbetat fram ett processbaserat ledningssystem. I processerna arbetar vi genom att planera, genomföra, mäta och följa upp enligt PDCA-cykeln (Plan, Do, Check, Act). Detta tänk tar vi även med oss ut i projekten vilket vi hoppas gör att vi utvecklar kunden i att jobba på ett strukturerat sätt också.

Vi riktar våra aktiviteter mot affärsnytta genom att vi kontinuerligt uppdaterar och följer; Affärsplanen, EPG Projektlednings Processbeskrivningar, Personalhandboken och Resurshantering i uppdrag samt Utvecklingsplaner. Dessa dokument är grunder i vår verksamhet. Lika väl som våra framtagna policys är.

niklas westphal epg projektledning

Om ni har frågor eller bara vill få ytterligare information om vårt arbete går det bra att ta kontakt med vår interna expert Niklas.

// KMA-ansvariga på EPG Projektledning