• Kompetens

    Kompetens

Kompetens


Vi på EPG Projektledning är stolta över vår breda kompetens. Många av våra medarbetare har lång erfarenhet och specialistkunskap inom en mängd olika områden vilket gör att vi har stor nytta utav varandra i projekten. Att kunna utnyttja intern kunskap är viktigt för oss – även om det stundtals är rätt att ta hjälp utifrån! Vi vidareutbildar oss dessutom kontinuerligt inom områden som är relevanta för våra projekt, exempelvis entreprenadjuridik och projektledning. Kunskapen delas med varandra genom internutbildningar.