Projekt:

Domstolsverket

Domstolsverket

I Sverige finns det ca 85 st domstolar. I dessa domstolar finns det mycket teknik som används för att visa bild och ljud. Här finns det videokonferens, in och uppspelning av bild och ljud. För att detta ska fungera styrs allt av ett styrsystem som manövreras av en pekskärm som är placerad på domarbordet. Det finns även mycket säkerhetssystem i form av inbrotts och passersystem och ibland även kameraövervakning.

Tomas åker runt i Sverige och kontrollerar och besiktigar dessa system med inriktning på Teletekniska system och AV-teknik.

Visste ni att...

Inom verksamhetsområdet är ca 6 900 människor anställda och
tillsammans omsätts inom området cirka 6 miljarder kronor årligen.

Vi som arbetar mot Domstolsverket

Galleri

Resultat