Projekt:

Engelska skolan får en tillbyggnad

Engelska skolan får en tillbyggnad

Engelska Skolan på Redegatan 2 i Västra Frölunda skulle byggas om och få tillbyggnader som skulle ligga i anslutning till den befintliga byggnaden och innefatta fyra våningar. På de nya ytorna skulle nya klassrum, kapprum och en ny matsal byggas.
I den befintliga byggnaden skulle också vinden inredas och få ett högre tak.

EPG Projektledning ansvarade för byggledning och projektledning.

Projektstart

Våren 2014

Projektslut

Hösten 2014

Visste ni att...

Eleverna kan börja på förskolan här vid tre års ålder och fortsätta tills de är sexton år

Galleri

Pågående