Projekt:

Hede station byggs i Kungsbacka

Hede station byggs i Kungsbacka

Hede station invigdes för nästan 30 år sedan och hade cirka 200 påstigande resenärer per dag. Nu stiger dagligen cirka 2700 resenärer på tåg och buss vid Hede station. En siffra som förväntas öka kraftigt de kommande åren. Vi är glada över att vara med och ta första steget i Kungsbacka kommuns masterplan för området. Där vi är med och projekterar och byggleder stationsbyggnaden som kommer innehålla kioskbutik, toaletter men framförallt en trygg och välkomnade innemiljö för resenärer.

Tydligaste kännetecknet för byggnaden är den generösa glasfasaden som blir monterad på stålstomme. Materialvalen för byggnaden är väl genomtänkta- både för att vara slitstarka men också för att ge byggnaden rätt uttryck. Betonggolv i ljusare kulör, tåligt trä och vegetationstak är några exempel på hur byggnaden kommer gestalta sig. Resecentrumet kommer bli en viktig symbol och sätta standarden för den fortsatta expansionen som sker i området.

Beställare

Kungsbacka Kommun

Area

410 kvm

Projektstart

Våren 2017

Projektslut

Hösten 2018

Visste ni att...

Vi har slagit ner 5500m påle.
Det gick åt 65 kubik betong att gjuta den nedre vänthallen och 37 kubik till betongväggarna.
Hede station har ett speciellt framtaget betongrecept där 6% av den totala betongvikten är av vitt pigment för att få golvet i stationshuset ljusare.

Vi som arbetar med Hede Station