Projekt:

Nytt innovationscenter

Nytt innovationscenter

Vi är stolta att presentera vårt samarbete med Kålltorps Bygg i byggnationen av ett nytt innovationscenter.

Projektet omfattar omvandling av befintlig lagerlokal till nya kontor- och labbytor med tillhörande installationsutrymmen.
Fastigheten har även fått ny huvudentré, storkök, ytskikt tak, lanterniner och grönområden.

På uppdrag av Kålltorps Bygg fick vi ansvaret som projekteringsledare.
Uppdraget omfattar bl.a framtagning av kravspecifikation, samordning vid framtagande av handlingar.

På uppdrag av byggherren fick vi möjligheten att samordna flytt av verksamheten till de nya lokalerna.
Uppdraget omfattar samordning av möblering, flytt av personalens tillhörigheter och installation IT/AV.

Kontorsytor är utformat för agilt arbetssätt. Fasta arbetsplatser kombineras med pool-platser, samarbetsytor och konferensrum i en inspirerande miljö. Det har varit en ansträngd tidplan med många discipliner som tillsammans samarbetat mot ett gemensamt mål ett nytt innovationscenter.

Beställare

Kålltorps Bygg AB

Area

Kontorsyta: 5700m2, Labbyta: 2500m2, Installationsutrymmen: 700m2, Yttertak: 8000m2

Projektstart

Februari 2018

Projektslut

Mars 2019