Projekt:

Lygnfjälls förskola får en lekplats

Lygnfjälls förskola får en lekplats

Ny förskola betyder ny lekplats. Vi var med och bygglede projektet från byggstart till färdigställande. Att anlägga en ny lekplats på en liten yta med mycket terräng och nivåskillnader var en utmaning för entreprenören och projektörerna. Fina lekytor har växt fram allt eftersom projektet framskridit. På lekplatsen finner man rutschkanor, gungor, balansstockar, sandlåda och en gullig giraff.

Största utmaningen med projektet har varit vädret, först en sen vinter med kyla som slog till för att sen övergå i varm torr sommar. Detta har medfört att en del arbeten inte kunnat utföras enligt tidplan på grund av tjäle. Sen har man haft svårt att anlägga gräsmatta på grund av torkan. Efter en del utmaningar står nu lekplatsen redo för barnen att använda.

Det har varit en barngrupp på plats och testlekt. Vad jag kunde höra var de nöjda med allt som fanns att göra och upptäcka. Även vi på EPG Projektledning är nöjda med att kunna överlämna ett väl genomfört projekt.

Det har varit ett roligt och utvecklande projekt säger Nanette Hjortsberg. Som hoppas på att få göra någon ytterligare lekplats i framtiden.

Beställare

Kungsbacka Kommun

Projektstart

Hösten 2017

Projektslut

Våren 2018

Visste ni att...

Man kan springa ut ur huset och ut på altanen för att ta rutschkanan ner till lekplatsen.
Kungsbacka kommun har 34st kommunala lekplatser, så är ni leksugna får ni leta er dit.

Vi som arbetade med lekplatsen

Galleri

Start

Resultat