Projekt:

Markarbeten för att skapa trivsel – JPA Fastigheter

Markarbeten för att skapa trivsel – JPA Fastigheter

JPA Fastigheter fick ett nytt kontor tidigare under året och nu var det dags att göra snyggt på utsidan också. Samtliga markarbeten planerades in och man utförde asfaltering, krukor med rabatter kom på plats och belysning sattes upp. Parkeringar planerades och målades ut. Entréerna till JPA och Göteborgs Brandservice blev snyggt markerade med stenläggning.

Vi på EPG Projektledning var med under hela projektering och utförandet. Det är inspirerande med projekt där man ser till helheten både på in- och utsida. Där man genom materialval binder ihop insidan med utsidan. Ett projekt där arkitekten har en röd tråd rakt bidrar oftast till att resultatet blir fantastiskt.

Beställare

JPA Fastigheter

Projektstart

Våren 2017

Projektslut

Våren 2017

Visste ni att...

Det går att specialbeställa corténkrukorna man använt i rabatterna? Så ni kan få det lika fint hemma eller i era projekt.

Vi på EPG Projektledning kommer vara med och projektleda kabellagret som också äga av JPA Fastigheter?