Projekt:

Ny krocksimulator

Ny krocksimulator

En krockanläggning ska bytas ut och EPG Projektledning är involverade i projektets anläggningsarbete, vilket innefattar bland annat fundament, väggar, tryckluft, ventilation och el. Uppdraget innebär en del logistiska utmaningar samtidigt som övrig verksamhet i laboratoriet inte får påverkas. Bland annat ska det befintliga betonggolvet sågas upp och transporteras iväg utanför området. Beroende på hur marken under ser ut kan det även bli aktuellt med bergsprängning för att skapa det utrymme som krävs.

Beställare

Volvo Cars

Projektstart

Juli 2016

Projektslut

December 2016

Visste ni att...

Fundamentet bestod av 170 m3 betong och var 31m långt.

Vi som arbetade med projektet

Galleri

Resultat