Projekt:

Hammargård Reningsverk får en uppfräschning

Hammargård Reningsverk får en uppfräschning

Hammargård reningsverk har fått en uppfräschning, ny färg och nytt tak. Matsal och personalutrymmen i kontorsbyggnaden har byggts om. I personalutrymmena har det lagts stor vikt vid omklädningsrummen och duscharna. Detta är en arbetsplats där det är viktigt att alla kan duscha varje dag, därför är det otroligt viktigt att personalen trivs i dessa utrymmen.

– Projektet flöt på bra, alla i verksamheten ville få projektet i hamn så fort som möjligt säger Adam Hölsö.

Vi har med små medel, form och färg förvandlat en gammal byggnad från 1975 till en modern och fräsch arbetsplats. Renoveringsarbetena på Hammargård fortsätter. Närmast i planeringen ligger att förbättra skyltningen samt att montera två nya solcellsanläggningar.

Beställare

Kungsbacka Kommun

Projektstart

Juni 2016

Projektslut

December 2016

Visste ni att...

Det bor 28st guldfiskar i en av reningsverkets bassänger.
Deras uppgift är att äta fjädermygglarver på bassängensbotten.

Vi som arbetat med Hammargård Reningsverk