Projekt:

Öjersbo reningsverk får ny brunn

Öjersbo reningsverk får ny brunn

Öjersbo är en småort i Älvsåkers socken i Kungsbacka kommun. I Öjersbo har de ett litet reningsverk där det var dags att göra en uppfräschning och byte av brunn. Vi på EPG Projektledning var med och ledde arbetet, vi hade även BAS P/U uppdraget.

På plats schaktade man och levererade brunnen. Leveransen av brunnen var delvis komplicerad med tanke på dess vikt men även på grund av den bro som förbinder stora vägen med Öjersbo. Bron har en max belastning på 18ton, så här fick man se över alternativ för leveransen.

Den gamla brunnen vara torr hela tiden vid bytet. Därför hade man spolbilar på plats för att lösa det. Gamla installationer demonterades och ny ledning placerades längs hela vägen. Ventiler och slammvägg byttes.

Eftersom Öjersbo är ett vattenskyddsområde var det strikta regler kring lagring av olja, bensin m.m.
Arbetet löpte på bra och tidsplanen hölls så alla i området kunde fortsätta njuta av sin badplats vid sjön.

 

Beställare

Kungsbacka Kommun

Projektstart

Våren 2017

Projektslut

Våren 2017

Visste ni att...

Öjersbo är en grundvattentäkt sedan 2010, detta innebär att det är ett vattenskyddsområde.
Bara bottendelen av brunnen vägde 10,4ton.

Vi som arbetade med projektet

Galleri

Start

Pågående