Projekt:

Rivningsentreprenad

Rivningsentreprenad

Projektet har bestått av sanering och rivning av befintlig fastighet i Sisjön. Arbetet har skett intensivt under sommaren i ett antal veckor. I saneringen ingick en del asbest och PVC. Det har varit ett projekt som har flutit på bra. Det enda ”problem” vi stötte på under arbetets gång var emot slutet av projektet, då vi träffade på en betongbalk under kantbalken som vi inte hade räknat med. Detta innebar lite extra arbete och några kvällar för att hålla tidsramen. Nu kommer man påbörja markarbeten med schaktning m.m. för att sen starta byggnationen av en Max Hamburgerrestaurang. Så har ni vägarna förbi Sisjön så håll utskick efter när ni kan ta bilen genom deras drive in för att hämta upp ett rykande varmt hamburgermål .

Beställare

Kvarnkrona AB

Projektstart

Sommaren 2018

Projektslut

Sommaren 2018

Visste ni att...

Här kommer det att byggas en Max Hamburgerrestaurang med drive in.
Den kommer stå klart innan sommaren 2019

Vi som arbetade med rivningen