Blogg-inlägg:

”Stärk rollen som arbetsmiljösamordnare”

”Stärk rollen som arbetsmiljösamordnare”

Men det finns fortfarande stora brister när det kommer till ansvaret för arbetsmiljön på en byggarbetsplats. Det hävdar Dennis Lundmark och Leo Molander på EPG Projektledning.

Byggherrar måste öka sina kunskaper kring byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P). Tydliga och uppdaterade rutiner ökar både säkerheten och kan spara stora belopp vid mer omfattande olyckshändelser.

Varje år inträffar det ett stort antal olyckor på svenska byggarbetsplatser. Även dödsfall inträffar och även om Byggcheferna tillsammans med Byggnads sedan 2008 haft en nollvision för dödolyckor, så omkommer i snitt tio medarbetare om året. Det gör byggbranschen till den mest utsatta av alla branscher.

Förutom det mänskliga lidandet är olyckor mycket kostsamma både för byggherrar, byggbolag och underleverantörer. Alla arbetsolyckor ska rapporteras till Arbetsmiljöverket och de som leder till minst en dags sjukskrivning ingår sedan i statistiken.

Glädjande nog kan vi se att olycksfrekvensen minskade något under 2014 till 10,3 personer av 1000 sysselsatta. Även den långsiktiga trenden är sjunkande. Kraven på elektroniska personalliggare och ID06 kommer med största säkerhet förstärka denna positiva trend. Det finns dock betydligt mer att göra och ett sätt är att stärka rollen för BAS-P.

Vid ny- eller ombyggnation har byggherren alltid det övergripande ansvaret för arbetsmiljön. Men hur många byggherrar känner till alla lagkrav som ska uppfyllas? Hur många har fungerade rutiner och planering? Allt för få vågar vi påstå, vilket får till följd att när olyckan väl är framme så kan det orsaka omfattande förseningar och fördyrningar. Utredningar kan ta allt för lång tid att genomföra eftersom det saknas delegeringsdokument, upplysningar om lagkrav eller underskrift av inblandade parter.

Det är av yttersta vikt att alla involverade i ett byggprojekt har kännedom om ansvarsfördelning. Även om en byggherre lägger ut hela projekteringen som en totalentreprenad, så finns fortfarande huvudmannaansvaret för projektets arbetsmiljö kvar.

Enligt vår erfarenhet ska inte framtagande av ett delegeringsdokument och adekvat utbildning ses som en kostnad utan som en ren investering som i ett längre perspektiv kan spara stora summor för alla inblandade parter i ett byggprojekt.

Taggar:

”Stärk rollen som arbetsmiljösamordnare”

Men det finns fortfarande stora brister när det kommer till ansvaret för arbetsmiljön på en byggarbetsplats. Det hävdar Dennis Lundmark och Leo Molander på EPG Projektledning.

Byggherrar måste öka sina kunskaper kring byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P). Tydliga och uppdaterade rutiner ökar både säkerheten och kan spara stora belopp vid mer omfattande olyckshändelser.

Varje år inträffar det ett stort antal olyckor på svenska byggarbetsplatser. Även dödsfall inträffar och även om Byggcheferna tillsammans med Byggnads sedan 2008 haft en nollvision för dödolyckor, så omkommer i snitt tio medarbetare om året. Det gör byggbranschen till den mest utsatta av alla branscher.

Förutom det mänskliga lidandet är olyckor mycket kostsamma både för byggherrar, byggbolag och underleverantörer. Alla arbetsolyckor ska rapporteras till Arbetsmiljöverket och de som leder till minst en dags sjukskrivning ingår sedan i statistiken.

Glädjande nog kan vi se att olycksfrekvensen minskade något under 2014 till 10,3 personer av 1000 sysselsatta. Även den långsiktiga trenden är sjunkande. Kraven på elektroniska personalliggare och ID06 kommer med största säkerhet förstärka denna positiva trend. Det finns dock betydligt mer att göra och ett sätt är att stärka rollen för BAS-P.

Vid ny- eller ombyggnation har byggherren alltid det övergripande ansvaret för arbetsmiljön. Men hur många byggherrar känner till alla lagkrav som ska uppfyllas? Hur många har fungerade rutiner och planering? Allt för få vågar vi påstå, vilket får till följd att när olyckan väl är framme så kan det orsaka omfattande förseningar och fördyrningar. Utredningar kan ta allt för lång tid att genomföra eftersom det saknas delegeringsdokument, upplysningar om lagkrav eller underskrift av inblandade parter.

Det är av yttersta vikt att alla involverade i ett byggprojekt har kännedom om ansvarsfördelning. Även om en byggherre lägger ut hela projekteringen som en totalentreprenad, så finns fortfarande huvudmannaansvaret för projektets arbetsmiljö kvar.

Enligt vår erfarenhet ska inte framtagande av ett delegeringsdokument och adekvat utbildning ses som en kostnad utan som en ren investering som i ett längre perspektiv kan spara stora summor för alla inblandade parter i ett byggprojekt.