BAS-P/U

Byggsamordnare för planering och utförande.

BAS P/U

Arbetsmiljö är något som vi tycker är viktigt och prioriterar högt.
Vi har flera medarbetare inom BAS-P/U som innehar rätt utbildning, kunskap och erfarenhet för just ert uppdrag.

Enligt lag skall den som låter uppföra ett bygg- och anläggningsarbete (byggherre) utse en BAS-P & BAS-U. Detta för att säkerställa en god arbetsmiljö och undvika risker i projektets samtliga faser, från det att gestaltning planeras till att byggnaden rivs.

Låt oss hjälpa er med detta!

Vi arbetar med BAS P/U

Alla konsulter