Delprojektledning

Vi jobbar tätt med Projektledaren.

Delprojektledare

Våra delprojektledare ansvarar för  vissa delar av arbetet i ett projekt och för att dess mål infrias. De är insatta i projektets bakgrund och arena samtidigt som de jobbar tätt med projektledaren. Delprojektledaren visualiserar innehåll och resultat. Organiserar och planerar delprojektet. Skapar förutsättningar och undanröjer hinder så att alla kan arbeta, samverka och kommunicera på ett enkelt sätt. De koordinerar även arbetsinsatserna och håller uppe tempot genom aktiv daglig ledning. En viktig del är att hålla projektledaren och övriga delprojektledare informerade.

En delprojektledare ingår med fördel i ett projektteam.