Installationskontroll

Våra erfarna kontrollanter hjälper er...

Installationskontroll

Vi utför installationskontroll av installationer för Ventilation, Värme, VA, Kyla, Sprinkler, Medicinska gaser och Styr/Övervakning. Våra erfarna kontrollanter bidrar till att entreprenaden utförs enligt gällande handlingar. Att de fortlöper enligt tidsplanen och att kostnaderna regleras enligt gällande avtal.