Installationssamordnare

Problemlösaren på byggarbetsplatsen

Installationssamordnare

Installationssamordnare spelar en allt mer avgörande roll i byggprojekten. Det är den i projektteamet som befinner sig mest på plats för att styra, planera och samordna entreprenörer och omkringliggande verksamheter.

Installationssamordnarens roll är att forma projektet så att det löper kostnadseffektivt och störningsfritt. Vi har lång erfarenhet av samordning inom installationstäta projekt med både kort och lång färdigställandetid.