Kontrollansvarig – KA

Vi är med dig under hela byggprocessen!

Kontrollansvarig – KA

Enligt lag krävs certifierad kontrollansvarig vid byggnadsarbeten som innefattar bygg-, rivnings- eller marklov.

En kontrollansvarige skall, tillsammans med byggherren, upprätta förslag till den kontrollplan som krävs. I fråga om rivningsåtgärder biträder den kontrollansvarige vid inventeringen av farligt avfall. Som kontrollansvarig är vi med byggherren under hela byggprocessen – från planeringsskedet till nämndens slutbesked.