Layouter

En bild säger mer än tusen ord...

Layouter

Layouter säger mer än tusen ord, det tycker vi i alla fall. En tydlig och strategisk layout kan effektivisera planering och utförande av aktiviteter i alla typer av projekt.

APD-planer (ArbetsPlatsDispositionsplan) och informationsplaner underlättar och optimerar arbetsplatsens disposition och flöden. Ritningen visar förbindelseleder och placeringar av containrar, bodar, första hjälpen, återsamlingsplatser m.m.

Ett viktigt hjälpmedel som vi designar och upprättar för att underlätta under ert projekt.