Övriga specialister på EPG

Entreprenadjuridik och KNX

KNX

Sett utifrån vad vi idag kan göra med våra smartphones, datorer, bilar och övrig elektronik känns de flesta av våra hus hopplöst omoderna.

Vem vill inte kunna lämna huset utan att behöva tänka på om den soliga morgonen skall övergå i regn och blåst. När man står inför valet om markisen skall få vara ut- eller inrullad. Att kunna lämna huset och automatiken sköter, värme, ventilation och belysning efter behov.
Slippa oroa sig för en sönderfrusen vattenledning eller om kyl eller frys går sönder utan att någon märker detta. Att låta allt kopplas samman till ett gemensam system  är för de flesta helt självklart, men man vet inte hur.

Lösningen är att installera ett styr och övervakningssystem. Ett system som kan kommunicera med all den utrustning som du vill koppla upp.

Ett av dessa styrsystem heter KNX. KNX kommunicerar digitalt via ett öppet men certifierat protokoll, kräver ingen egen fastighetsdator. Det finns idag över 400 tillverkare av apparater som tillverkar produkter som är 100% kompatibla med övriga tillverkares produkter.

En fastighet som har ett gemensamt styrsystem för värme, ventilation, solskydd och belysning öppnar för möjligheter att spara stora mängder energi genom att olika system inte motverkar varandra. Det kan tyckas som självklart att inte värma ett hus samtidigt som vi kyler det, men så ser verkligheten ut på många ställen idag.

David Silfverblad

Entreprenadjuridik

Byggandets rättsliga förutsättningar är färgade av den omfattande och komplexa avtalsrelationen mellan beställare och entreprenör. Rättsområdet har sin kärna i de särskilda avtalsvillkor – allmänna bestämmelser – som byggbranschens parter utarbetat. Som ger trygghet och balans i avtalsrelationen. En förutsättning för att lösa problem som uppstår i denna relation är kunskap om, och insikt i byggbranschen och dess villkor.

Tomas Göthberg