Samordnad Funktionsprovning

Vi upprättar provningsprogram och leder provningen.

Samordnad Funktionsprovning

Under entreprenadtidens slutskede skall injusteringar och funktionsprovningar utföras. Den samordnade funktionsprovningen utförs när alla entreprenörer är klara med samtliga egenprovningar, egenkontroller och injusteringar.

Syftet med den samordnade funktionsprovningen är att kontrollera alla tilltänkta gränsöverskridande funktioner så dessa är dokumenterade och fungerande.

Vi upprättar provningsprogram och leder provningen med installatörerna ute i anläggningen. Dokumentationen från provningen fungerar sedan som underlag för besiktningsmännen när de utför slutbesiktning.