Blogg-inlägg:

Vilka är vi på EPG Projektledning?

niklas westphal epg projektledning

Vilka är vi på EPG Projektledning?

Få exklusiva intervjuer med alla som jobbar bakom EPG Projektledning. Vi är ett fantastiskt gäng och vill att ni alla ska få lära känna oss och våra specialiteter bättre.


Vem är Niklas Westpahl? 

Ålder: 42

Familj: Fru och 2 barn

Tidigare arbetsbakgrund: Besiktningsingenjör 

När du var barn vad ville du då bli som stor? 
Stuntman, tränade flitigt för att bli det och gick till och med kurs i High Chaparal.

Vilken tv-serie skulle du vilja leva i? 
Den siste Mohikanen

Nämn 3 saker på din ”att göra lista” 
Danskurs, Skriva en novellsamling, Åka snowboard i Schweiz med stora dottern. 

Detta visste du inte om Niklas 
Niklas har brutit 16 ben 


Niklas specialitet är Kvalitetsledningssystem ISO.

Vad är ISO?

ISO härstammar från det grekiska ordet isos som betyder jämställd. ISO står för internationella standardiserings organet. Det var ett 20-tal länder vid efterkrigstiden som insåg att de behövde regler för hur de skulle kunna göra affärer mellan varandra. Den är öppen för alla länder som vill delta. ISO påbörjade sitt arbete officiellt den 23 februari 1947, konferensen som gjorde detta möjligt gick av stapeln i London den 14 till 26 oktober 1946.

iso

Hur jobbar man med ISO?

Jobba strukturerat med ett kvalitetsarbete. De fyra benen som kvalitetsarbetet vilar på är information, infrastruktur, mätning och uppföljning samt kvalitetsverktyg och tydliga processer som alla i företaget skall känna till. ISO 9001:2015 bygger på 7 stycken ledningsprinciper. Processinriktning, förbättring, faktabaserade beslut, relationshantering, kundfokus, ledarskap & medarbetarnas engagemang.

7-ledningsprinciperna

Vad är en process? 

En process definieras i ISO 9001:2015 som en aktivitet eller gruppaktiviteter som använder resurser för att omvandla insatser till utfall. De flesta flöden i en verksamhet kan man därför se som processer. De måste ha en tydlig start och ett tydligt slut. Oftast startar de med ett kundbehov och slutar med en nöjd kund.

Vi kommer att kommunicera ut våra processer då den nystartade kvalitégruppen tillsammans med ledningen klargjort mål och miljömål för EPG Projektledning kommande år. Först då kan vi förklara för alla medarbetare hur vi ska jobba för en hållbar framgång.

Till hjälp i kvalitetsarbetet använder man sig av standarder som heter *SS-EN 9001:2015 för ledning och kvalité, samt SS-EN-ISO-14001 för miljö och OHSAS 18001 för arbetsmiljö.

*SS står för svensk standard och EN för europanorm

Vad är din roll i det?

Min roll är att bygga upp och involvera intresserade till ett hållbart kvalitéarbete som på sikt ger ständiga förbättringar i EPG:s verksamhet.

Ditt bästa tips till andra företag som vill jobba med ISO?

Gör upp en plan genom att börja från en kartläggning som SS-EN 9004:2009 tar upp. Det är en standard som behandlar hållbar utveckling. Man kan börja med att låta ledningen göra en så kallade egenbedömning. Därefter, en strategi för hur man ska bedriva sitt arbete. Nätet är en bra källa att läsa uppsatser kring ämnet. Var öppen för utveckling och få en överblick på det som känns krångligt. Titta på det närmare och försök förstå varför det känns krångligt. En åtgärd inom kvalité skall klara 5 varför!

”Hantera processerna och vårda resurserna!”

Största fällan man bör undvika?

Det är givetvis viktigt att ledningen först och främst är fullt med på vad, varför och hur man vill genomföra sin plan. Mycket kontakt och bollande med ledningen i början.

Största fällan kan nog sedan vara att gå ut med fel information för tidigt så att man hela tiden behöver korrigera den riktning som företaget vill ta. Det andra misstaget kanske är att gå ut för sent med en plan som då kanske inte känns lika aktuell.

Tydlighet och enkla grepp där det framgår vem som gör vad och varför är nog bra. Ett gott tips kan vara att skapa en liten arbetsgrupp som jobbar med frågorna och som sitter nära verksamheten, därmed så blir kvalitésarbetet inte något främmande som måste göras men som ingen riktigt vet varför.

Vi har just skapat en grupp och detta nyhetsbrev. Så nu är det hög tid att gå ut med information om vad som händer och vart vi är på väg.

Vid kommande konferens på vårkanten 2017 så kan vi i kvalitégruppen göra en presentation på vårat arbete och låta våra medarbetare få komma med tips och idéer om vad de har för syn på kvalité och hur de önskar att vi bör jobba med det.

Medarbetarsamtal ingår exempelvis i en av processerna. Det finns säkert andra sätt att möta medarbetarnas önskemål på så att de känner att de utvecklas. Det kanske kan växa fram under en sådan konferensdag.

Niklas Westphal 


niklas-aventyr-epg

5 snabba med Niklas

Hund eller katt?
Katt
Sommar eller vinter?
Sommar
Bio eller hemmafilm?
Bio
Frukt eller godis?
Godis
Inne eller ute
Ute med ”innekläder” 


Vi tackar Niklas och ser fram emot nästa intervju med en ur EPG:s team.

Vill du komma i kontakt med Niklas? Klicka här

Taggar:

Vilka är vi på EPG Projektledning?

Få exklusiva intervjuer med alla som jobbar bakom EPG Projektledning. Vi är ett fantastiskt gäng och vill att ni alla ska få lära känna oss och våra specialiteter bättre.


Vem är Niklas Westpahl? 

Ålder: 42

Familj: Fru och 2 barn

Tidigare arbetsbakgrund: Besiktningsingenjör 

När du var barn vad ville du då bli som stor? 
Stuntman, tränade flitigt för att bli det och gick till och med kurs i High Chaparal.

Vilken tv-serie skulle du vilja leva i? 
Den siste Mohikanen

Nämn 3 saker på din "att göra lista" 
Danskurs, Skriva en novellsamling, Åka snowboard i Schweiz med stora dottern. 

Detta visste du inte om Niklas 
Niklas har brutit 16 ben 


Niklas specialitet är Kvalitetsledningssystem ISO.

Vad är ISO?

ISO härstammar från det grekiska ordet isos som betyder jämställd. ISO står för internationella standardiserings organet. Det var ett 20-tal länder vid efterkrigstiden som insåg att de behövde regler för hur de skulle kunna göra affärer mellan varandra. Den är öppen för alla länder som vill delta. ISO påbörjade sitt arbete officiellt den 23 februari 1947, konferensen som gjorde detta möjligt gick av stapeln i London den 14 till 26 oktober 1946.

iso

Hur jobbar man med ISO?

Jobba strukturerat med ett kvalitetsarbete. De fyra benen som kvalitetsarbetet vilar på är information, infrastruktur, mätning och uppföljning samt kvalitetsverktyg och tydliga processer som alla i företaget skall känna till. ISO 9001:2015 bygger på 7 stycken ledningsprinciper. Processinriktning, förbättring, faktabaserade beslut, relationshantering, kundfokus, ledarskap & medarbetarnas engagemang.

7-ledningsprinciperna

Vad är en process? 

En process definieras i ISO 9001:2015 som en aktivitet eller gruppaktiviteter som använder resurser för att omvandla insatser till utfall. De flesta flöden i en verksamhet kan man därför se som processer. De måste ha en tydlig start och ett tydligt slut. Oftast startar de med ett kundbehov och slutar med en nöjd kund.

Vi kommer att kommunicera ut våra processer då den nystartade kvalitégruppen tillsammans med ledningen klargjort mål och miljömål för EPG Projektledning kommande år. Först då kan vi förklara för alla medarbetare hur vi ska jobba för en hållbar framgång.

Till hjälp i kvalitetsarbetet använder man sig av standarder som heter *SS-EN 9001:2015 för ledning och kvalité, samt SS-EN-ISO-14001 för miljö och OHSAS 18001 för arbetsmiljö.

*SS står för svensk standard och EN för europanorm

Vad är din roll i det?

Min roll är att bygga upp och involvera intresserade till ett hållbart kvalitéarbete som på sikt ger ständiga förbättringar i EPG:s verksamhet.

Ditt bästa tips till andra företag som vill jobba med ISO?

Gör upp en plan genom att börja från en kartläggning som SS-EN 9004:2009 tar upp. Det är en standard som behandlar hållbar utveckling. Man kan börja med att låta ledningen göra en så kallade egenbedömning. Därefter, en strategi för hur man ska bedriva sitt arbete. Nätet är en bra källa att läsa uppsatser kring ämnet. Var öppen för utveckling och få en överblick på det som känns krångligt. Titta på det närmare och försök förstå varför det känns krångligt. En åtgärd inom kvalité skall klara 5 varför!

"Hantera processerna och vårda resurserna!"

Största fällan man bör undvika?

Det är givetvis viktigt att ledningen först och främst är fullt med på vad, varför och hur man vill genomföra sin plan. Mycket kontakt och bollande med ledningen i början.

Största fällan kan nog sedan vara att gå ut med fel information för tidigt så att man hela tiden behöver korrigera den riktning som företaget vill ta. Det andra misstaget kanske är att gå ut för sent med en plan som då kanske inte känns lika aktuell.

Tydlighet och enkla grepp där det framgår vem som gör vad och varför är nog bra. Ett gott tips kan vara att skapa en liten arbetsgrupp som jobbar med frågorna och som sitter nära verksamheten, därmed så blir kvalitésarbetet inte något främmande som måste göras men som ingen riktigt vet varför.

Vi har just skapat en grupp och detta nyhetsbrev. Så nu är det hög tid att gå ut med information om vad som händer och vart vi är på väg.

Vid kommande konferens på vårkanten 2017 så kan vi i kvalitégruppen göra en presentation på vårat arbete och låta våra medarbetare få komma med tips och idéer om vad de har för syn på kvalité och hur de önskar att vi bör jobba med det.

Medarbetarsamtal ingår exempelvis i en av processerna. Det finns säkert andra sätt att möta medarbetarnas önskemål på så att de känner att de utvecklas. Det kanske kan växa fram under en sådan konferensdag.

Niklas Westphal 


niklas-aventyr-epg

5 snabba med Niklas

Hund eller katt?
Katt
Sommar eller vinter?
Sommar
Bio eller hemmafilm?
Bio
Frukt eller godis?
Godis
Inne eller ute
Ute med "innekläder" 


Vi tackar Niklas och ser fram emot nästa intervju med en ur EPG:s team.

Vill du komma i kontakt med Niklas? Klicka här