Projektassistent

Allt i allon

EPG Projektassistent

Projektassistent

Projektassistenten bistår projektledaren och de övriga medarbetare i ett projekt. Projektassistenten agerar som en sort allt-i-allo och arbetar utifrån ett konsultativt arbetssätt såväl enskilt som i “team” med alla kollegor. Våra projektassistenter är noggranna och systematiska och har lätt för att kommunicera i tal och skrift. De är dessutom bra på att analysera och presentera kvantitativ information på ett pedagogiskt och inspirerande sätt.